TREBALL PER PROJECTES A INFANTIL: “ELS ANIMALS DE LA SABANA” (P5)

El treball per projectes l’apliquem bàsicament a l’àrea de medi tant a Infantil com a Primària. Aquest mètode s’emmarca dins el treball per Intel·ligències Múltiples, ja que el contingut que és l’eix vertebrador del projecte es treballa a partir d’intel·ligències com ara la interpersonal, la lingüística, sovint la naturalista o la visual-espacial i altres. S’hi apliquen també mètodes del treball cooperatiu,  combinats amb tasques individuals i de gran grup.

Treballant per projectes fem que el procés d’aprenentatge sigui molt significatiu ja que els alumnes treballen amb l’objectiu d’elaborar un resultat final , i ho fan de forma autònoma,  amb el guiatge dels mestres. Realitzant activitats amb els companys  s’afavoreixen les relacions entre ells i aprenen a escoltar i respectar altres punts de vista, i al mateix temps fomentem la responsabilitat envers una tasca compartida.

Com a mostra i exemple, us deixem unes imatges del projecte que han estat fent els nens i nenes de 5 anys. El tema que donava contingut al projecte eren els animals que viuen a la sabana. L’han dut a terme les classes dels camaleons, les girafes i els elefants.