Secretaria i Administració

Recordeu que per tal d’agilitzar l’eficàcia d’aquest servei d’atenció, així com la pròpia feina interna de Secretaria i Administració, hi ha establerts uns horaris d’atenció preferent al públic i us preguem que qualsevol gestió que hageu de realitzar a l’Escola sigui dins d’aquests horaris.

HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC DE SECRETARIA:

Dilluns a Divendres: 8.30 a 9.30h i 15.30 a 16.30h

HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC D’ADMINISTRACIÓ:

Dilluns i dimecres: 8 a 9.30h
Dimarts i dijous: 9 a 10h i 16 a 17h
Divendres: 9 a 10h i 15 a 16.30h