Pla de Plurilingüisme – Objectius i Accions

L’escola està aplicant el pla de plurilingüisme que té com a objectiu:

“Millorar la competència lingüística en anglès de l’alumnat per facilitar la seva incorporació a la vida educativa i laboral”.

A continuació us enumerem les principals accions que s’estan duent a terme per assolir aquest objectiu:

 • 2 hores no reglades setmanals (English songs / Learn with me) a Infantil.
 • 3 hores reglades i 1 no reglada cada setmana a Primària.
 • 3 hores reglades a 1r, 3r i 4t i 4 hores reglades a 2n de Secundària, més 1 hora no reglada a cada nivell.
 • 3 hores reglades a Batxillerat, una d’elles amb desdoblament del grup classe.
 • Una de les sessions setmanals de cada grup classe, a totes les etapes, té el suport d’un auxiliar de conversa nadiu (veure apartat Auxiliars de Conversa).
 • Formació del professorat.

Presència de la llengua anglesa en altres àmbits

 • Rutines diàries en anglès a Infantil.
 • Articles i textos de consulta en anglès sempre que aquesta sigui la llengua original  (a Secundària i Batxillerat).
 • Vídeos en versió original, subtitulada si cal, sempre que l’anglès sigui la llengua utilitzada, a totes les etapes.
 • Incorporació progressiva d’activitats en anglès a tots els projectes a totes les etapes.
 • Informació a l’alumnat i a les famílies sobre estades a l’estranger, colònies en anglès i qualsevol activitat que es consideri vàlida per assolir l’objectiu.

Cal recordar que la màxima exposició a una llengua és el que més facilita el seu aprenentatge, per tant ajudareu els vostres fills a millorar la seva competència lingüística en anglès si els faciliteu oportunitats per escoltar i llegir en anglès: vídeos, sèries, obres de teatre, contacontes, llibres, cançons…

Considerem que d’aquesta forma continuem treballant plegats per acompanyar els vostres fills i els nostres alumnes en el camí del seu èxit acadèmic i personal.