Programa Ludilletres

Des del curs 2014-15 l’escola està realitzant el Programa Ludilletres a Infantil per a consolidar l’aprenentatge de la lectoescriptura, des de la vessant de les Intel·ligències Múltiples. Els resultats obtinguts han estat molt bons ja que ens ha permès que el 80% dels alumnes al finalitzar P5 tinguin assolida la lectoescriptura.

Si voleu tenir més informació sobre el programa podeu llegir la informació següent

Què és Ludilletres