PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

El projecte educatiu de centre és el document que permet definir i singularitzar el centre. És l’eina que serveix com a marc de referència d’altres documents per a la gestió i la presa de decisions i orienta els seus objectius i prioritats d’actuació en els àmbits curricular, organitzatiu, de gestió econòmica i de gestió de personal, adaptat a la realitat del nostre entorn per tal que tot l’alumnat del centre assoleixi els millors resultats personals: educatius i socials.

La comunicació del projecte educatiu és clau per a facilitar que la comunitat educativa i l’entorn en tinguin coneixement, així com per facilitar a les famílies el coneixement del nostre centre durant el procés de preinscripció. Alhora, és útil per als docents interessats a formar part de la nostra comunitat educativa.

Si vols conèixer el nostre el nostre PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE 2016-17 pots baixar-te el document en pdf.