SOM ESCOLA CONCERTADA

L’escola concertada està al teu costat perquè compta amb més de 700 centres educatius de proximitat i que abasten tot el territori de Catalunya

L’escola concertada està al teu costat perquè representa llibertat d’elecció sobre l’educació dels vostres fills i filles i llibertat de creació de centres

Pòster Escola Concertada

CARTELL ESCOLA CONCERTADA

Trobareu més informació al següent link: https://www.escolaconcertada.org/

La Federació d’Escoles Cristianes de Catalunya (FECC), conjuntament amb l’AEC, la Federació Catalana de Centres d’Ensenyament i la Confederació de Centres Autònoms d’Ensenyament de Catalunya han realitzat aquest espot publicitari, dirigit als pares de la Escola Concertada.