Les Filles de Jesús a Badalona

L’any 1969, la Congregació de les Filles de Jesús  començà a construir el col·legi Nuestra Señora de la Asunción, tot aprofitant els terrenys cedits gratuïtament per l’entitat benèfico-social de les Vivendes del Congrés.

El 19 d’octubre de 1970 es va obrir el col·legi amb 259 nenes matriculades, amb cinc classes de primària i dues d’educació infantil i amb el reconeixement de col·legi gratuït al servei del barri del Congrés, situat en la zona sud de Badalona.
A l’inici de  la dècada dels 80 passà a ser un col·legi mixt, atenent nens i nenes del barri. Posteriorment, a finals dels 90, i mantenint el desig de la Congregació d’integrar-se en la cultura catalana, va passar a anomenar-se Mare de Déu de l’Assumpció.
Aquest barri, construït amb projecció social per a donar alberg a la immigració dels anys 60, continua essent un barri d’acollida, fet que provoca  que a l’escola siguin atesos alumnes de condicions, ètnies i nacionalitats diferents, tenint en compte el desig de Santa Càndida Maria de Jesús, fundadora de la Congregació de les Filles de Jesús.
Actualment els 1252 alumnes de les etapes d’Infantil a Batxillerat ens indiquen que són ja diverses les generacions que continuen confiant-nos l’educació dels seus fills/es.