Escola de Pares i Mares

Les escoles de pares i mares són una iniciativa que sorgeix per donar suport a les famílies en l’educació dels seus fills.

Són espais d’informació i formació, on l’intercanvi d’experiències i la reflexió col·lectiva esdevenen eines que permeten millorar la tasca educativa i desenvolupar estratègies que contribueixin a un desenvolupament integral dels vostres fills en els aspectes físic, emocional, afectiu, social i escolar.

En aquests espai introduirem enllaços i articles sobre diferents aspectes educatius que creiem us poden ajudar com a pares i mares

1. Familia – Escola

Portal del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya on podeu trobar informació dels següents apartats:

2. FEAC – Familia Escola Acció Compartida

Programa elaborat per la Fundació d’Escoles Cristianes de Catalunya (FECC) per generar reflexió i debat en les trobades de pares i mestres. Trobareu documents i pel·lícules, classificats per etapes per informar-vos sobre diferents temes educatius.