PERFIL DE SORTIDA DE L’ALUMNE DEL NOSTRE CENTRE

Tenint com a base el Manual Pedagògic, la incorporació a la xarxa Escola Nova 21 i les últimes tendències innovadores i pedagògiques, l’any 2015-16 vàrem establir el Perfil de sortida de l’alumne, és a dir, vàrem determinar quines eren les característiques que havia d’assolir els alumnes de MDA quan acabessin el curs de 4t d’ESO.

PERFIL DE L’ALUMNE MDA