PERFIL DE L’EDUCADOR DEL NOSTRE CENTRE

Com a conseqüència del treball realitzar el curs 2015-16 també vàrem establir el perfil de l’educador del Centre MDA, on establim les característiques més adients per a poder transmetre els valors i coneixements que considerem imprescindibles cara el món del futur.

Perfil de l’educador MDA