L’escola, conscient de la necessitat de les famílies per compatibilitzar la vida laboral i familiar, posa a la vostra disposició un servei d’acollida matinal destinat a nens i nenes de 3 a 12 anys

Hi ha tres franges d’ús:

  • de 7.30h a 9h
  • de 8h a 9h
  • de 8.30h a 9h

El servei es presenta també diferenciat quan a la freqüència d’ús:

  • fixos: fan ús del servei tots els dies
  • esporàdics: ús puntual

En tots dos casos, el servei es pagarà per rebut i s’emetrà en finalitzar el mes en el que s’ha gaudit del servei d’acollida.