La missió de l’escola és educar els alumnes per tal que arribin a ser persones autònomes, creatives i compromeses. Estem convençuts que aquest desenvolupament integral de la persona no es pot dur a terme sense l’estreta col·laboració entre la família i l’escola. És per això que impulsem la figura de les famílies col·laboradores. Confiem que aquesta relació sigui un altre element que afegeixi valor a la tasca educativa que es porta a terme tant a casa com a l’escola. A la reunió de cada inici de curs demanem una família col·laboradora de cada grup classe, que ho serà durant tot el curs escolar.

D’altra banda, tenim també com a objectiu, mantenir i augmentar la confiança que les famílies dipositen en nosaltres. Per això, en finalitzar alguns dels projectes que es duen a terme, convidem les famílies a entrar a les aules i veure de prop com els alumnes treballen i com transmeten allò que han après.