L’escola MARE DE DÉU DE L’ASSUMPCIÓ ofereix una educació complementària i d’oci de qualitat.

És un compromís del Projecte Educatiu de l’Escola Mare de Déu de L’Assumpció oferir als alumnes i les seves famílies un conjunt d’activitats que, més enllà de l’educació formal, complementin i enriqueixin la formació, permetent estimular i canalitzar la creativitat.

L’ alumne, fora dels espais i habituals del seu grup classe, troba un camí d’aprenentatge diferent, un conjunt de companys i amics de classes i nivells diferents que l’enriqueix i el fa créixer, percebent una altre visió de l’escola que el farà sentir-se més vinculat a ella.

Un nen que fa esport, que participa en una activitat cultural, que desenvolupa l’aprenentatge d’un idioma és un nen que està en el camí de l’autorealització i la satisfacció personal.

L’oferta que presentem és variada i comprèn totes aquelles facetes de formació i oci que permet cobrir les demandes habituals de las famílies: activitats culturals i esportives.

Durant el mes de setembre s’envia una comunicació a les nostres famílies amb l’oferta i els preus de les activitats extraescolars del curs. Les famílies poden apuntar els seus fills i filles mitjançant l’aplicació Educamos. Un cop iniciades les activitats, per a gestionar qualsevol baixa o alta nova, podreu enviar un mail a auxiliar.administracion@jesuitinasbadalona.es