Som una escola concertada en tots els seus nivells educatius, fidel a la intuïció de la Mare Càndida, compromesa amb l’educació integral dels nens i les nenes i que es caracteritza per fer un acompanyament personal de l’alumnat.

L’ESCOLA

LA FUNDACIÓ

Formem part de la Fundació Educativa Jesuitinas, una institució educativa d’identitat catòlica integrada per 22 escoles repartides per tot el territori espanyol.

L’essència del nostre projecte educatiu és ajudar a créixer el nostre alumnat com a persones autònomes, creatives i compromeses.

Continuem la intuïció educativa que Santa Cándida María de Jesús va transmetre a les Filles de Jesús i que està present als centres que la Congregació ha creat per tot el món.

https://www.youtube.com/watch?v=mdA4qC4sHLo&t=1s

SABER-NE MÉS

CARÀCTER PROPI

Les escoles “Jesuitinas” assumim i fem nostre el Caràcter Propi dels centres educatius de les Filles de Jesús a Espanya. Es tracta d’un document que defineix la identitat dels nostres centres, l’estil de persona que orienta la nostra acció educativa, així com els valors i criteris pedagògics bàsics del centre. Tots ells són fidels als principis i orientacions del projecte educatiu global de les Filles de Jesús recollit en el document Nuestro Modo Propio de Educar .

A les escoles “Jesuitinas” eduquem en un clima impregnat dels valors de l’Evangeli, amb una pedagogia atenta a la persona concreta i des d’un enfocament positiu de l’educació.

CARÀCTER PROPI

MISSIÓ, VISIÓ I VALORS

Política de qualitat de l’escola

La nostra escola ha optat per realitzar un Ensenyament de Qualitat i per tant expressem la nostra política explicant quina és la nostra missió, quins valors ens guien i finalment quina visió tenim per l’escola pels propers anys:

MISSIÓ

“Evangelitzar educant la sencera persona per a ésser membres útils de la societat i de l’Església”

“Educar la persona des dels valors evangèlics per a esdevenir membres útils a la societat i a l’Església”

Els centres educatius de les Filles de Jesús, fidels a la intuïció de Càndida Maria de Jesús, col·laboren en la missió de l’Església educant en un clima evangèlic.

El nostre col·legi Mare de Déu de l’Assumpció és un centre educatiu cristià, concertat en tots els nivells educatius, sense ànim de lucre i obert a tothom.

Ens distingim per:

 • Fer un acompanyament personal dels nostres alumnes, des d’un enfocament positiu de l’educació, atenent les capacitats i circumstàncies que cada un d’ells pugui tenir, especialment els més necessitats.

 • Potenciar una educació que atengui el desenvolupament integral de la persona mitjançant l’aprenentatge acadèmic i la formació en valors personals i socials.

 • Col·laborar en la formació de persones obertes a la vida i als valors ètics, per tal que interpretin la realitat amb sentit crític en un ambient de llibertat i alegria.

 • Col·laborar amb les famílies en l’educació dels seus fills i filles per fer-los membres útils a la nostra societat i a l’Església.

 • Presentar la fe com una opció personal, lliure i conscient, viscuda en comunitat.

Volem una escola:

 • Que avança cap a una veritable comunitat educativa cristiana en la qual el professorat i les famílies estiguin implicades amb la missió del centre.

 • On l’alumnat aconsegueix el seu èxit personal mitjançant el seu itinerari de vida: acadèmic, professional, social i vocacional.

 • Atenta a la revisió i millora del model pedagògic, utilitzant les metodologies més adients per facilitar als nostres alumnes la incorporació activa a la societat: desenvolupament de les intel·ligències múltiples, ús de les TAC, dinàmica plurilingüe, aprenentatge per competències…

 • Amb una gestió viable i sostenible, basada en la sistemàtica de millora contínua.

VISIÓ

VALORS

Com a centre educatiu comptem amb els següents Valors per a portar a terme la nostra visió:

 • Sentit de pertinença: convivim, compartim, col·laborem, aprenem els uns dels altres, ens necessitem.

 • Participació i col·laboració: tots podem expressar les nostres idees amb respecte i fomentem la convivència en un ambient agradable.

 • Transparència: coherència, comunicació i informació clara i precisa.

 • Solidaritat i compromís social: ens involucrem en la consecució d’un món més just.

 • Respecte i cura de la natura: fem un ús racional dels béns de la terra.

Amb aquesta finalitat, el col·legi Mare de Déu de l’Assumpció de Badalona – Filles de Jesús- opta per l’estratègia d’implantar un sistema de gestió de la qualitat que faciliti la consecució dels objectius que es proposa. Per a això compta amb la implicació de tot el personal del centre, especialment de l’Equip Directiu, que es compromet a treballar per a la millora continuada de l’escola, tenint en compte el seu Caràcter Propi així com les necessitats dels destinataris, les seves expectatives i la normativa vigent.

Aquesta política es comunica a tot el personal de l’escola i és accessible a tothom.

ORGANITZACIÓ

Direcció: María Dolores Pelegrina
direccion@jesuitinasbadalona.es

Cap Estudis Secundària: Ermenter Vinyals
coordinacion.secundaria@jesuitinasbadalona.es

 • Coordinació Primer Cicle: Álvaro Blanco
 • Coordinació Segon Cicle: Lluís Alcina
 • Coordinació Batxillerat: Jordi Carcassó

Cap Estudis Primària: Javier Sánchez
coordinacion.primaria@jesuitinasbadalona.es

 • Coordinació Cicle Inicial: Lluïsa Venegas
 • Coordinació Cicle Mitjà: Sandra del Hoyo
 • Coordinació Cicle Superior: Ana Álvarez

Cap Estudis Infantil: Mònica Cumplido
coordinacion.infantil@jesuitinasbadalona.es

Coordinació Acció Evangelitzadora: Jéssica Fernández
accion.evangelizadora@jesuitinasbadalona.es

Coordinació d’Orientació i Tutoria: Mercè Mèlich
coordinacion.tutoria.orientacion@jesuitinasbadalona.es

 Personal d’Administració i Serveis: