D’on venim? Com eren els nostres avantpassats?

Els matins de dilluns i dimecres les tres classes de primer amb les tutores i dos mestres més dediquem la primera franja del matí a dur a terme projectes interdisciplinars. Aquests projectes, igual que els que es fan a la resta de nivells, han estat elaborats pels mestres pensant en els nostres alumnes, i en oferir-los una manera atractiva i motivadora d’assolir competències transversals i també relacionades amb diverses matèries.

El projecte de primer d’aquestes últimes setmanes tenia com a fil conductor LA PREHISTÒRIA. A la primera sessió ens va visitar l’Hug, un personatge prehistòric, i vam rebre la carta d’Ot, un arqueòleg que demanava als nens i nenes que aprenguessin molt sobre com vivien les persones a la prehistòria i ho expliquessin després d’una manera ben amena i creativa, perquè és molt important saber d’on venim!

Per això hem fet tot d’activitats relacionades amb diferents àrees de coneixement, que han apropat els alumnes a la forma de vida dels homes i les dones del paleolític i del neolític i aviat farem la cloenda del projecte amb un petit musical que oferirem a les famílies.

Una de les activitats més interessants ha estat la visita de tres experts que han vingut a l’escola. Han pogut comprovar que els nens i les nenes de primer havien après moltes coses, i els han felicitat per això. I ens han ofert la oportunitat de realitzar quatre activitats característiques de l’època que estem estudiant: modelar un recipient d’argila i decorar-lo amb petxines, disparar amb l’arc i la fletxa per caçar un animal salvatge, imitar les pintures rupestres que decoraven les coves fa milers d’anys i moldre blat amb dues pedres per obtenir farina.

Els nens i nenes es van poder fer idea de com de diferent era llavors la vida!