FEM PROPOSTES D’APRENENTATGE A INFANTIL

Les propostes d’aprenentatge són diferents activitats que es plantegen a l’inici de la setmana, amb la finalitat de despertar la curiositat i l’interès dels nens i nenes i donar-los l’oportunitat de prendre decisions en el seu procés d’aprenentatge.

Aquestes propostes estan programades i preparades pels docents tenint en compte les necessitats, motivacions i interessos de l’alumnat, i permeten treballar les diferents intel•ligències múltiples, alhora que els nens i nenes van aprenent diferents habilitats com l’organització, l’autonomia, la responsabilitat i l’atenció i la presa de decisions.

D’aquesta manera, a l’inici de la setmana, el docent prepara en un racó de l’aula petites activitats de lectoescriptura, lògica-matemàtica, artístiques, entre d’altres, i les presenta al grup. Així doncs, durant la setmana, els nens i nenes gaudiran d’una estona de la jornada per poder decidir què volem treballar, agafant la proposta que més els interessi en aquell moment.

 

El rol del docent és de guia i facilitador de materials, i acompanya els nens i nenes en la realització de les petites activitats, tot i que la finalitat és que els nens i nenes despleguin les seves capacitats i siguin creatius i autònoms. Per això, l’adult anirà observant i proposant activitats motivadores vetllant perquè tots els nens i nenes tinguin curiositat per provar totes les propostes en algun moment de la setmana.

Aquestes propostes es realitzen de manera individual, però també és interessant poder plantejar alguna proposta on els nens i nenes hagin de treballar en parelles o en petits grups, fomentant així l’aprenentatge cooperatiu i afavorint les relacions socials dins de l’aula.

 

Treballar a partir de les propostes d’aprenentatge ens fa adonar-nos de la importància de confiar en els nostres nens i nenes, fer-los capaços i donar-los l’oportunitat que prenguin decisions, s’equivoquin i puguin rectificar, perquè en els errors és on hi ha aprenentatge.

L’alumnat ha de tenir l’oportunitat de sentir-se lliure, de poder escollir en algun moment del dia què vol fer i com ho vol fer, ha de ser el protagonista del seu propi aprenentatge. I el nostre paper com a mestres és semblant al d’un jardiner que té cura de les seves plantes, les acompanya i les deixa créixer. Tal com deia Maria  Montsessori: “La educación Infantil es como un jardín: requiere paciencia, atención y amor para florecer”.