I3: Escola i famílies caminen junts

L’escola juntament amb les famílies dels alumnes d’I3 s’impliquen un any més en el projecte «PARTICIPA-HI». Aquest programa consisteix en la participació conjunta entre professorat i famílies per tal de duu a terme diferents activitats durant el curs que permetin potenciar el desenvolupament de l’alumnat. Aquesta experiència proporciona beneficis notables per a totes les parts implicades.

Durant tot el curs els familiars assisteixen a l’escola amb l’objectiu de ser els encarregats de realitzar les activitats mantenint al professorat com a guies i observadors. Perquè tot sigui un èxit, prèviament, les famílies es reuneixen amb els tutors i tutores per tal que els expliquin quina serà l’activitat que han de realitzar.

Un cop a l’aula poden observar directament com és la dinàmica i com els seus fills interactuen amb els companys i els professors. Això els permet conèixer millor les necessitats i els èxits dels seus fills, obtenint una perspectiva més completa del seu desenvolupament personal i acadèmic, i creant un entorn de suport i implicació, que motiva els alumnes a esforçar-se més en els seus aprenentatges.

L’obertura de les aules fomenta una comunicació més fluida entre les famílies i els mestres, reforça la relació entre família i professors, i promou una comunitat escolar cohesionada. Aquesta col·laboració entre famílies i educadors crea un entorn d’aprenentatge comunitari on tots treballen junts per al benefici dels alumnes.