PACTE EDUCATIU GLOBAL

El Papa Francesc va llançar el 12 de setembre de 2019 «la invitació per dialogar sobre la manera com estem construint el futur del planeta i sobre la necessitat d’invertir els talents de tots, perquè cada canvi requereix un camí educatiu que faci madurar una nova solidaritat universal i una societat més acollidora». Per aquest motiu ha promogut la iniciativa d’un Pacte Educatiu Global «per reavivar el compromís per i amb les joves generacions, renovant la passió per una educació més oberta i incloent, capaç de l’escolta pacient, del diàleg constructiu i de la mútua comprensió». Es tracta «d’unir els esforços per una aliança educativa àmplia per formar persones madures, capaces de superar fragmentacions i contraposicions i reconstruir el teixit de les relacions per una humanitat més fraterna».

El Papa Francesc desitja una nova temporada de compromís educatiu que impliqui tots els components de la societat. Per això, convida les famílies, les comunitats, les escoles, les universitats, les institucions, les religions, els governants, els homes i les dones de la cultura, la ciència, l’esport, els artistes, els operadors dels mitjans de comunicació i tota la humanitat a signar un pacte educatiu comprometent-se personalment amb aquestes set vies:

1. Posar en el centre de tot procés educatiu la persona, el seu valor, la seva dignitat, per fer sobresortir la seva pròpia especificitat, la seva bellesa, la seva singularitat i, alhora, la seva capacitat de relacionar-se amb els altres i amb la realitat que l’envolta, rebutjant aquests estils de vida que afavoreixen la difusió de la cultura del descart.

2. Escoltar la veu dels infants, adolescents i joves a qui transmetem valors i coneixements, per construir junts un futur de justícia i de pau, una vida digna per a cada persona.

3. Fomentar la plena participació de les nenes i de les joves en l’educació.

4. Tenir la família com a primera i indispensable educadora.

5. Educar i educar-nos per acollir, obrint-nos als més vulnerables i marginats.

6. Comprometre’ns a estudiar per trobar altres formes d’entendre l’economia, la política, el creixement i el progrés, perquè estiguin veritablement al servei de l’home i de tota la família humana en la perspectiva d’una ecologia integral.

7. Salvaguardar i cultivar la nostra casa comuna, protegint-la de l’ explotació dels seus recursos, adoptant estils de vida més sobris i buscant l’aprofitament integral de les energies renovables i respectuoses de l’entorn humà i natural, seguint els principis de subsidiarietat i solidaritat i de l’economia circular.

Es busca amb això la construcció d’una civilització de l’harmonia, de la unitat, on no hi hagi lloc per a aquesta virulenta pandèmia de la cultura del descart.

Des de l’escola ENS ADHERIM a aquest pacte assumint que formem part de la transformació del món des de l’educació.