Per un món més sostenible

Els alumnes de 1r d’ESO han donat inici a un projecte a través del qual conèixer en profunditat
els objectius que les Nacions Unides es plantegen per 2030 (ODS), per tal d’aconseguir un futur
millor i més sostenible. Al llarg d’aquestes setmanes descobrirem quins problemes té el nostre
món i com podem contribuir per minimitzar-los.

Es tracta d’un total de 17 objectius, interrelacionats entre si, que criden a l’acció global, però
els nostres alumnes es centraran en 4:
● Educació de qualitat
● Reducció de les desigualtats
● Ciutats i comunitats sostenibles
● Producció i consum responsable

A més els alumnes reflexionaran sobre diferents aspectes ètics del desenvolupament
tecnològic, es preguntaran si és incompatible amb la cura del medi ambient.
Pel moment, hem analitzat els aspectes que caracteritzen la nostra educació, ens hem adonat
del privilegi que suposa tenir accés a uns estudis que ens preparin, tant acadèmica com
personalment, per a un futur laboral digne, optant a una feina que ens agradi.

Aquesta feina de reflexió ens ha portat a dissenyar el nostre propi Sistema Educatiu, inclusiu
per a tothom, i que potenciï tots aquests valors.

També hem realitzat una petita sortida a l’Ateneu Sant Roc, on hem pogut col·laborar en un
projecte del seu grup d’arpilleres, que treballen en els ODS, no des de les paraules sinó desde
les accions individuals.
Aquest projecte finalitzarà amb la celebració d’una convenció al Saló d’actes de l’escola, on
presentarem les nostres conclusions.