Primària s’apunta als projectes STEAM

Partint de la necessitat d’interessar els alumnes en les disciplines científiques va néixer fa anys aquest
concepte al qual s’hi ha afegit darrerament la vessant artística. STEAM són per tant les sigles en anglès
de Ciències, Tecnologia, Enginyeria, Art i Matemàtiques.

A l’escola, hem iniciat aquest curs una franja horària en la que treballem per projectes. A partir d’una
situació que genera un repte, involucrem els alumnes en activitats que tenen relació amb les
competències bàsiques que han d’assolir a diferents matèries. Estàvem cridats a què algun d’aquest
projectes estigués basat en la metodologia STEAM.

I llavors ens va arribar la proposta d’aplicar uns projectes STEAM dissenyats per la Universitat de
Burgos per a alumnes de primària. Ens va semblar una proposta interessant: poder aprofitar el saber
d’un agent universitari, al qual nosaltres vam afegir la nostra experiència. Acceptant la proposta ens vam
comprometre a conèixer i aprofundir en el material que ells ens van fer arribar, fer les adaptacions que
consideréssim necessàries per aplicar-ho a les aules i fer un valoració de retorn per tal que el material
pugui ser revisat i millorat.

Vam rebre dos projectes: “Molt més que abelles” i “Molt més que residus”. Eren uns projectes molt
amplis i vam decidir repartir-los de manera que primer, tercer i cinquè fessin el de les abelles, cada nivell
escollint la part que millor s’adapta a l’edat dels alumnes, i segon, quart i sisè el dels residus.
“Molt més que abelles” és un projecte que té com a objectiu final ajudar l’alumnat a fer-se conscient de la
importància de la conservació de les abelles i tots els insectes pol·linitzadors en la conservació de la vida
a la terra. En treballar la vida de les abelles.

L’objectiu principal de “Molt més que residus” és la conscienciació sobre la necessitat trobar l’equilibri
entre progrés i sostenibilitat: no malbaratar, donar una segona vida als productes, reduir l’ús de matèries
primeres, optimitzar els recursos que el planeta ens ofereix.