VISITA DE L’EQUIP DE TITULARITAT I DE LA SUPERIORA GENERAL DE LES FILLES DE JESÚS

Darrerament, a l’escola hem rebut dues visites importants i que ens han fet especial il·lusió.

Per una banda, el passat 9 de març van passar el dia amb nosaltres l’Elena García i la Marian Cantalejo. Van venir en representació de l’Equip de Titularitat de la Fundación Educativa Jesuitinas, de la que en formem part. L’Elena és la reponsable de l’àrea d’Acció Educativa i la Marian de l’Acció Evangelitzadora. Van tenir ocasió de fer reunions amb l’Equip Directiu, amb els Equips de Coordinació de cada etapa, i van finalitzar el dia amb una trobada amb tot el Claustre.

En aquestes reunions, de forma cooperativa i afavorint la reflexió, vam poder valorar com hem avançat en l’assoliment dels objectius que la Fundació i l’Escola tenim plantejats en el nostre Pla Estratègic, per tal de consolidar els bons avenços i cercar àrees de millora per als propers cursos.

I en segon lloc, el dissabte 12 de març ens van visitar la Graciela  Francovig i la Sonia Regina. Elles són respectivament la Superiora General de les Filles de Jesús i la Consellera General. Elles són les que millor coneixen i viuen el Carisma de Santa Càndida, la fundadora de la Congregació de les Filles de Jesús, que dona sentit últim a la nostra tasca educativa.

Durant aquesta visita, vam celebrar una Eucaristia amb les Filles de Jesús que viuen a Badalona i els membres de l’Equip Directiu del Centre. A continuació vam fer una visita a l’escola. Tot i no ser-hi els nens, va ser bonic veure com a cada racó de l’escola, descobrien pistes de la nostra manera de ser i de fer que ens connecten a tantes i tantes escoles repartides pel món i que han nascut, com nosaltres, per complir el somni de la Mare Càndida, que de ben jove, es va sentir cridada per Déu a fundar una Congregació que es dediqués a l’Educació dels més necessitats en un ambient d’alegria i proximitat.

En paraules de la MªDolores Macià, Superiora de la Comunitat de Badalona-Alcarràs: “caminem junts” no es una frase. Es vida compartida y corazón agradecido por el paso de nuestra Superiora General por Badalona.

Es el sentimiento de “familia” que comunidad y colegio, podemos expresar al terminar una visita marcada por una mirada y una escucha atenta y silenciosa, ante  tanta vida como recogían las paredes del Mare de Déu de l’Assumpció .

Caminar comprometido de laicos, claustro, que sienten la presencia de la Congregación  y que  con sus retos educativos desean y hacen realidad  cada día el sueño  de la Madre Cándida en un barrio sencillo. Hoy respuesta y oportunidad para tantos emigrantes de múltiples países que vienen a estas tierras buscando un futuro digno.

Agradecemos esta oportunidad que nos han regalado Graciela y Sonia Regina  para seguir caminando como familia, ilusionadas con un  carisma que está vivo y que juntos , Hijas de Jesús y Colegio  deseamos  fortalecer.

Aquestes paraules, aquestes visites, són les que ens recorden que formem part d’un projecte més gran i dona sentit a la Missió Compartida.